Wiadomości

Wkrótce w regionie

Kontakt24


REGULAMIN "ODESZLI OD NAS"


 1. OX.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie "Odeszli od nas" nekrologów.
 2. Po stronie Użytkownika pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w nekrologach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane OX.PL materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 3. Wypełnienie przez Użytkownika formularza "nadania nekrologu" jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś nekrolog nie będzie sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Aby nekrolog został poprawnie nadany, w formularzu Użytkownik musi wpisać: imię i nazwisko osoby zmarłej, jej miejsce zamieszkania, (datę i miejsce pogrzebu - opcjonalnie), podać swoje imię i nazwisko oraz telefon, a także zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Nekrolog nie zostanie umieszczony, jeśli: w formularzu pojawiły się niepełne lub niepoprawne dane, nie można się skontaktować z użytkownikiem, który wypełnił formularz lub niniejszy regulamin nie został zaakceptowany.
 4. Nekrologi mogą nadawać wszyscy użytkownicy Internetu, którzy poprawnie wypełnią formularz "nadania nekrologu" i zaakceptują niniejszy regulamin. Kondolencje pod nekrologiem dodawać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy Portalu OX.PL
 5. Komentarze pod opublikowanym w serwisie "Odeszli od nas" nekrologiem muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Mogą mieć wyłącznie charakter kondolencyjny i wspomniniowy. Komentarze, które będą naruszały postanowienia niniejszego regulaminu, prawo i dobre obyczaje, będą usuwane, a Użytkownicy, którzy je zamieścili, mogą zostać zablokowani.
 6. Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie OX.PL w związku z treścią lub formą nekrologu (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Użytkownika.
 7. OX.PL może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:
  odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie nekrologu, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:
  • treść lub forma nekrologu jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub charakterem publikacji.
  • osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące nekrologu.
 8. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w przyjmowaniu i emisji nekrologów w serwisie "Odeszli od nas". Jednakże przerwy w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji.
 9. Wpisując dane osobowe w Serwisie, Użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie.
 10. Użytkownik, zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez Ox.pl. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Usunięcie przez Ox.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu nadania nekrologu, uniemożliwia świadczenie przez Ox.pl usługi w ramach portalu Ox.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Portalu Ox.pl wszystkich jego prac, ogłoszeń, komentarzy, postów itd.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 04.04.11r.
Kontakt z redkacją .