Wiadomości

Wkrótce w regionie

Kontakt24

Regulamin działu ogłoszeń:

 1. Treści zamieszczanych ogłoszeń powinny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz zasadami etycznymi. Zabronione są ogłoszenia nawołujące do nienawiści, służące propagandzie politycznej, łamiące ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, obraźliwe, wulgarne, erotyczne, pornograficzne.
 2. Wszelkie ogłoszenia noszące znamiona komercyjnych, w tym ogłoszenia network marketingu i marketingu sieciowego, traktowane są jako ogłoszenia płatne. Ogłoszenia we wszystkich działach Usługi powinny być ogłoszeniami płatnymi.
 3. Zakaz publikowania ogłoszeń, których treść: wskazuje na charakter towarzyski, zachęca do udziału w tzw. piramidach finansowych, zawiera linki referencyjne do innych stron, ma charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny itp.
 4. Ogłoszenia w dziale "praca-zatrudnię" powinny zawierać: opis i nazwę stanowiska pracy, dane kontaktowe, nazwę firmy. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń związanych z agencjami towarzyskimi/branżą erotyczną itp. oraz ogłoszeń reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe. Wszystkie ogłoszenia w dziele “Praca- zatrudnię” są płatne i wynoszą minimum 10 punktów.
 5. Ogłoszenia powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach, dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Zakazuje się umieszczania w miejsce fotografii animowanych Gifów.
 6. W ciągu 24h można dodać tylko jedno ogłoszenie tej samej treści (i z tym samym zdjęciem ). Dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Bezpłatne ogłoszenia różnych treści można dodać po upływie godziny od zamieszczenia poprzedniego.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przez konto użytkownika dodawane jest więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie tej samej treści dziennie, Ox.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości, usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń przez tego użytkownika. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenia bezpłatne dodawane są za pomocą kilku kont użytkowników Portalu Ox.pl, a ich treść wskazuje, iż należą do jednego użytkownika, Ox.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości, usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń poprzez konta tych użytkowników. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje Ox.pl
 8. a) Ogłoszenia naruszające regulamin zostaną usunięte, dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Konta osób notorycznie naruszajacych regulamin mogą zostać zablokowane bez możliwości ponownego ich odblokowania.
  b) Za usunięte ogłoszenie płatne, które było niezgodne z regulaminem nie przysługuje zwrot pieniędzy ani punktów.
 9. Umieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją ninejszego regulaminu.
 10. Wpisując dane osobowe w Serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie.
 11. Użytkownik, zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez Ox.pl. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Usunięcie przez Ox.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Ox.pl usługi w ramach portalu Ox.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Portalu Ox.pl wszystkich jego prac, ogłoszeń, komentarzy, postów itd.
 12. Serwis ogłoszeniowy ogloszenia.ox.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń.
 14. Cennik ogłoszeń:
  1. Ogłoszenia płatne:
   1. 2 pkt – bez wyróżnienia
   2. 5 pkt – wyróżnione
   3. 6 pkt – wyróżnione czerwoną ramką
   4. 7 pkt – widoczne przez 24 h z prawej strony serwisu

  2. Ogłoszenia płatne w dziale “Praca-Zatrudnię”
   1. 10 pkt – bez wyróżnienia
   2. 13 pkt – wyróżnione
   3. 14 pkt – wyróżnione czerwoną ramką
   4. 15 pkt – widoczne przez 24 h z prawej strony serwisu
 15. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2016r. i obowiązuje do odwołania
Kontakt z redkacją